Publicerades den 15 aug. 2016

Ebba Busch Thors tal i Almedalen, där hon pratar om Sveriges skönhet och integrationsutmaning.