Publicerades den 31 dec. 2012

Hela Lars Ohly (V) almedalen-tal, talet hölls i Almedalen den 6e juli 2006.