Ingvar Carlsson sitter och skriver på en stenstrand
Publicerades den 30 juni 2017

Statsminister Ingvar Carlsson (s) höll sitt Almedalstal om rasismen på Högklint på Gotland.
Reporter Olle Söderlund. Från den 23 juli 1987.