Publicerades den 29 juni 2014. Socialdemokraternas tal i Almedalen.